Hvad er moms?

Moms eller merværdiafgift (tidligere meromsætningsafgift) er en generel afgift på en vare eller tjeneste, der er beregnet som en fast procenstsats af varens værdi. Karakteristisk for en merværdiafgift er, at afgiften beregnes på ethvert trin af en vares vej fra producent til forbruger, sådan at der i hvert trin opkræves en procentvis andel af den værdi, som varen forøges med, når den passerer det pågældende trin. Merværdiafgifter er i dag en vigtig del af skattesystemet i de fleste lande verden over. USA har som det eneste større land ikke en egentlig merværdiafgift, men i stedet andre former for indirekte skatter.

Standardmomsen er på 25% i Danmark.

Virksomheder, der har en omsætning over en vis grænse, er normalt momsregistrerede, hvilket betyder, at de skal opkræve moms fra deres kunder og derefter indberette og betale denne moms til SKAT. Disse virksomheder kan normalt også få momsfradrag for den moms, de selv har betalt på de varer og tjenester, de har købt som led i deres forretningsaktiviteter. Dette sikrer, at moms kun opkræves på den værditilvækst, der sker på hvert trin af forsyningskæden.

Hvordan beregnes moms?

Moms opgøres som procent (%) og ligger på enten 6%, 12% eller 25%, afhængigt af hvilke varer/tjenesteydelser, der er tale om. Størstedelen af alle varer er underlagt en momssats på 25%, hvilket betyder, at det er denne procentsats, som skal tillægges prisen for den vare eller tjenesteydelse, der er blevet solgt.

Eksempel: En vare sælges for 1.000 kr. inkl. moms til en kunde. Da der er en moms på 25%, vil varen eksklusiv moms koste 800 kr. (1.000 kr. / 1,25).

Erhvervsdrivende skal betale moms, når de køber varer og tjenesteydelser til virksomheden fra leverandører og andre. Når de sælger varer og/eller tjenesteydelser til kunder, vil kunden på samme måde betale moms for varen eller ydelsen til virksomheden.

Du kan med fordel gøre brug af vores momsberegner, når du skal udregne din moms.

Annonce

Reklame

Historisk moms

Moms blev indført i 1967, hvor satsen blev sat til 10%. Før moms havde man en omsætningsafgift (kaldet oms), der blev introduceret i 1962. Sidenhen er der sket en del og momssatsen er i dag på 25%.
ÅrSats
196710 %
196812,5 %
197015 %
197718 %
197820,25 %
198022 %
199225 %