Momsindberetning

Indberetning af moms er en af de mest væsentlige og komplekse opgaver inden for regnskabsverdenen. Moms er en afgift, der pålægges salg af varer og tjenesteydelser, og korrekt indberetning af moms er afgørende for enhver virksomheds økonomiske sundhed og overholdelse af lovgivningen. Herunder gennemgår vi de forskellige aspekter af momsindberetning, herunder indsamling af data, beregning af momsbeløb, deadlines og indsendelsesprocedurer.

Frister for momsindberetning

Moms kan beregnes for forskellige perioder, herunder enten månedligt, kvartalsmæssigt eller halvårligt. Din virksomhed kan også godt betale moms enten månedsvis eller kvartalsvis, hvis du selv søger om det. Nystartede virksomheder skal dog indberette moms kvartalsmæssigt i minimum 1,5 år.

Herunder kan du se, hvornår fristerne er for det forskellige frekvenser: Halvårlig indberetning
Afregningsperiode Indberetnings- og betalingsfrist
1. januar — 30. juni 1. september
1. juli — 31. december 1. marts

Kvartalsvis indberetning

Afregningsperiode Indberetnings- og betalingsfrist
1. januar — 31. marts 1. juni
1. april — 30. juni 1. september
1. juli — 30. september 1. december
1. oktober — 31. december 1. marts

Månedlig indberetning

Hvis du er på dette niveau, bør du benytte professionel hjælp.

Pligt til udarbejdelse af momsregnskab

Er du momsregistreret, har du pligt til at udarbejde et momsregnskab. Et momsregnskab er et regnskab over, hvor meget du enten skal have tilbage eller betale i moms. Det er med andre ord et regnskab, der viser, hvor meget du har til gode hos SKAT, eller hvor meget du skylder. Når du udarbejder momsregnskabet, skal du være opmærksom på, at det fremgår tydeligt, hvilke varer eller ydelser, som er blevet solgt og købt af din virksomhed (hhv. salgsmoms og købsmoms). Det er vigtigt, at der skelnes mellem de to typer af moms i momsregnskabet, da du skal bruge dem til at beregne, hvor meget din virksomhed skal betale i moms.

Udarbejdelse af et momsregnskab er nemt med et regnskabsprogram. Find et regnskabsprogram, der passer til dit behov.